Miljö

Belysning står för en femtedel av världens elektriska energianvändning. Koldioxidutsläpp från elproduktion påverkar klimatet. Att minska energianvändningen genom val belysningslösningar från Energisystem minskar därmed klimatpåverkan. Våra armaturer är delvis tillverkade av återvunnet material. De har lång livslängd, innehåller inga farliga ämnen och  återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Den cirkulära ekonomin

“Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.”
-Ur regeringens pressmeddelande rörande omställning till cirkulär ekonomi

Energisystems strategi för att möta den nationella målsättningen 

För att maximera nyttjandet av varje produkt som levereras till kund måste tillverkaren ha filosofin att tillhandahålla högsta kvalitet och därmed det mest hållbara alternativet. Detta är den enskilt viktigaste parametern när det gäller val av leverantör. Ett synsätt vi delar med de tillverkare vi idag samarbetar med.

Hållbara produkter genomsyras av kvalitetstänk från design till återvunnen råvara. Minsta komponentval, utformning och funktion sammanflätas genom smart produktdesign där material och total miljöpåverkan vägs på guldvåg.

Man värderar produktens helhet där livslängd, förnybara material och energieffektivitet beräknats innan tillverkningsprocessen startar. Först när utvärderingen visar lägsta möjliga miljöpåverkan kan prototyptillverkning bli aktuell.

Efter tester som visat produktens förträfflighet utreds övriga faktorer som produktionseffektivitet, fraktvägar och återföring till kretsloppet.

När man väger in resursåtgången under produktens livscykel framträder ett tydligt mönster: Kvalitet lönar sig!

Fler och fler företag inser lönsamheten i att satsa på en genomtänkt, hållbar produkt framför en billig. När det kommer till belysning utgör ägandet, inte investeringen, merparten av ekonomisk och miljömässig påverkan. Att välja lägre kvalitet är således både miljövidrigt och ekonomiskt dåraktigt.

Svårigheten vi ibland upplever med att sälja hållbara produkter handlar om kundens tröghet i omställningen till den cirkulära ekonomin.

Detta är något vi brinner för att förändra och det blir bara lättare för var dag som går. Energisystem spår en lysande framtid.

Energieffektiv upphandling – Det bästa för miljön och plånboken
Upphandlingsmyndigheten hjälper dig med energieffektiv upphandling av din belysning.

El-kretsen
Energisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller. 

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.

Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.