Miljö

Belysning står för en femtedel av världens elektriska energianvändning. Koldioxidutsläpp från elproduktion påverkar miljön negativt genom påskyndad växthuseffekt.Eftersom varje insparad kWh medför en utsläppsminskning av 825 gram koldioxid* bidrar våra lösningar till en bättre miljö.Våra installerade lösningar sparar årligen 32 349 MWh vilket motsvarar 26 688 ton koldioxid* och det årliga utsläppet från 9 531 bilar.**

* Beräknat av energimyndigheten (marginal-el behöver nu inte importeras)

** Snittbilen släpper ut 2,8 ton CO²/år

[Siffrorna ovan uppdateras löpande. Senaste uppdatering 2019-05-21]

Investera i miljön med god avkastning
Dagens konsumenter har blivit allt mer miljömedvetna. Detta ställer ökade krav på företag att verka för en bättre miljö och visa kunderna att man tar sitt ansvar. Våra lösningar ger företag chansen att göra en insats för miljön och samtidigt tjäna pengar!

Våra lösningar har hittills sparat:

465 251 MWh
383 832 ton koldioxidutsläpp
558 301 000kr

Våra lösningar beräknas vid årsskiftet 2019-2020 ha sparat:

484 567 MWh
399 768 ton koldioxidutsläpp
581 481 000 kr

[Siffrorna ovan uppdateras löpande. Senaste uppdatering 2019-05-21]

Energieffektiv upphandling – Det bästa för miljön och plånboken
Upphandlingsmyndigheten hjälper dig med energieffektiv upphandling av din belysning. 

El-kretsen
Energisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller. 

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.

Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.