Miljö

Belysning står för en femtedel av världens elektriska energianvändning. Koldioxidutsläpp från elproduktion påverkar klimatet. Att minska energianvändningen genom val belysningslösningar från Energisystem minskar därmed klimatpåverkan. Våra armaturer är delvis tillverkade av återvunnet material. De har lång livslängd, innehåller inga farliga ämnen och  återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Energieffektiv upphandling – Det bästa för miljön och plånboken
Upphandlingsmyndigheten hjälper dig med energieffektiv upphandling av din belysning.

El-kretsen
Energisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller. 

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav Elsäkerhetsverket har på oss som importör.

Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.