Garantier

Det viktigaste för oss är nöjda kunder!

Energisystem har som målsättning att kunden ska vara 100 procent nöjd med oss och våra produkter.

Det bygger på att utifrån kundens förutsättningar, behov och förväntningar erbjuda den bästa lösningen. Det innebär för dig som kund att du får den lösning som passar dina behov bäst.

Besparingsgaranti

Vi garanterar förbättrad totalekonomi oavsett vilken lösning man i dagsläget använder. Ny teknik med smartare styrfunktioner, bättre energiprestanda och ökade underhållsintervaller erbjuder alltid besparingspotential. Vi jämför olika lösningar enligt livscykelmodellen (LCC) och rekommenderar alltid den mest ekonomiska ur kundens perspektiv.

Funktionsgaranti

De flesta av våra produkter har 10 års funktionsgaranti. Vi lagerför öronmärkta garantienheter av samtliga produkter. Detta för att kunna skicka dig ersättare inom 24 timmar. Kontakta Energisystem omgående vid misstanke om garantiärende och avvakta utbytesenhet. Se produktens montageanvisning för fullständiga garantivillkor samt garantiregistrering.

Trygghetsgaranti

Energisystem jobbar enbart med europeiska, seriösa leverantörer som erbjuder bästa kvalitet. Vi har många nöjda kunder som kan intyga detta.
Energisystem följer svensk lag och tar vårt producentansvar för de produkter vi tillhandahåller.

Våra produkter är CE-märkta och vi följer de anvisningar och krav elsäkerhetsverket har på oss som importör.

Energisystem är anslutna till El-kretsen för att säkerställa att produkter vi sätter på marknaden omhändertas och återvinns på ett miljövänligt sätt.