Säkerhet

God, fungerande belysning är en förutsättning för en säker arbetsplats. För Energisystem är det viktigt att leverera belysning som är anpassad för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Förutom de bestämmelser som finns kring belysning i olika miljöer är det centralt att stämma av vad verksamheten behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Produkter från Energisystem är av av högsta kvalitet och väl beprövade. Samtliga armaturer är utvecklade för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Med våra dryga 15 år i branschen har vi stor erfarenhet av  att förbättra säkerheten hos svenska industrier och hamnar.

Vitt ljus jämfört med gult ljus

Energisystems produkter levereras i regel med ett vitare ljus än det man är van vid i hemmiljö. Det finns goda anledningar till detta:

  • Vitt ljus 5 000-6 500K efterliknar dagsljus i färgtemperatur. Ljusfärgen styr vår dygnsrytm och vitt ljus upplevs som uppiggande eftersom det efterliknar solljuset dagtid. Den fysiska förklaringen till detta är att kallare ljus blockerar sömnhormonet melatonin och ökar varkenhetshorminerna (Källa: Belysningsbranschen).
  • Lägre färgtemperaturer betecknas som varmare. En glödlampa ligger på 2 500K och högtrycksnatrium kring 2 000K.
  • I vitt ljus med god färgåtergivning är det enklare att uppfatta färger och kontraster.  Det finns arbetsmiljöföreskrifter som förordar vitt ljus.
  • Det varma ljuset från högtrycksnatrium reflekteras dåligt, exempelvis på varselkläders reflexer.
  • Vitt ljus förbättrar förutsättningarna för kameraövervakning avsevärt jämfört med gult, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Bra belysning är skallkrav både inomhus och utomhus

God arbetsbelysning är lika viktigt utomhus som inomhus. Krav på bra belysning för att utföra en arbetsuppgift gäller oavsett om man befinner sig på en uppläggningsyta, i ett hamnskjul eller i en produktionshall.

Även om belysningskraven skiljer sig utomhus och inomhus så är det precis lika viktiga för att uppnå produktivitet och säkerhet. Belysning på maskiner och kranar är ett komplement till övrig belysning. Man behöver en fast grundbelysning för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Säkerhetsaspekten är extra viktig där fotgängare och maskiner vistas på samma yta.

Ljusmätning

Ljusmätning innan åtgärd visar vad anläggningen levererar idag. En jämförelse med rådande regler och standarder samt dialog med verksamheten visar hur akut en uppgradering av anläggningen är.

Efter åtgärd genomförs ljusmätningen för att visa att anläggningen levererar det Energisystem utlovat. På så sätt säkerställs att man satsat på en belysningslösning som uppfyller rådande säkerhetskrav. Mätningarna dokumenteras av Energisystem i en slutrapport.