Start2024-01-24T08:12:41+01:00
Loading...

Affärsidén som gör alla till vinnare

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper svenska hamnar, sportanläggningar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta hållbarhetsmål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll – En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Vårt erbjudande
Vi har specialiserat oss på hamnar, sportanläggningar och industrikunder med stora utomhusytor som belyses från högmaster och större hallar med höga takhöjder. Vårt erbjudande till dig är kostnadsfria åtgärdsförslag skräddarsydda för din anläggning.

Våra europatillverkade belysningslösningar innebär:

  • Bättre ljuskvalitet
  • Lägre elräkningar
  • Höjd standard
  • Sänkta underhållskostnader
  • Ökad säkerhet
  • God avkastning – Låt energibesparingen finansiera åtgärden.

Nyhetsbrevet Lysande nyheter

Till toppen