Ekonomi och energisparprojekt

Våra lösningar har en mycket kort återbetalningstid, i regel kortare än garantitiden. Detta innebär att du som användare gör en mycket trygg affär med garanterad avkastning på din investering.

De ekonomiska fördelarna med energieffektiv belysning kan studeras i våra projekt.

Energisystems belysningslösningar är en självklarhet i övergången till cirkulär ekonomi.

Hur mycket kan ni spara? 

  • Energibesparing genom minskad installerad effekt  – Våra armaturer är avsevärt effektivare än de som belyser din anläggning idag. Genom att byta till belysning från Energisystem halverar du installerad effekt och där med energikostnaden.
  • Energibesparing genom styrning – Våra armaturer är direkttändande och de flesta kan också ljusregleras. Snabb upptändning möjliggör närvarostyrning där det tidigare inte varit möjligt (t ex med urladdningsteknik). Ljusreglering gör att man kan anpassa ljuset efter t ex arbetsuppgift eller dagsljusinsläpp och på så sätt minska energikostnaden.
  • Besparing genom minskat underhåll – Våra armaturer håller avsevärt längre än konventionella armaturer. Detta innebär minskade underhållskostnader och minskat ronderingsbehov. Med hållbara kvalitetsarmaturer minskar också det oplanerade underhållet, när det blir helt svart och produktionen står still.

Energieffektiv upphandling

Upphandlingsmyndigheten hjälper dig med energieffektiv upphandling av din belysning.

Bidrag

Det finns mängder av bidrag att söka för miljösatsningar. Information om dessa finns bland annat hos Energimyndigheten och Natuvårdsverket.

Ekonomi och miljövinster

Vad betalar ni egentligen för elen? Hur miljövänligt är ert elbolag?

Att tänka på

En sparad krona är en tjänad krona. Har den dessutom förtjänats via energisparåtgärd återkommer den år efter år.