Affärsidén som gör alla till vinnare

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper svenska hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll – En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Vårt erbjudande 

Vi har specialiserat oss på hamnar, sport- och industrikunder med stora utomhusytor som belyses från högmaster och större hallar med höga takhöjder. Vårt erbjudande till dig är kostnadsfria åtgärdsförslag skräddarsydda för din anläggning.

Våra lösningar innebär:

  • Bättre ljuskvalitet
  • Lägre elräkningar
  • Höjd standard
  • Sänkta underhållskostnader
  • Ökad säkerhet
  • God avkastning – Låt energibesparingen finansiera åtgärden

Spara pengar och miljö 

Sedan starten 2002 har Energisystems energisparlösningar för belysning sparat 464 000 Megawattimmar (464 000 000 kWh) åt Svenska slutkunder. Omräknat i pengar innebär det med dagens elpris att kunderna idag sparat 559 miljoner kronor på att optimera sina belysningsanläggningar.

Med energibesparing kommer också miljövinster på grund av minskade utsläpp. Idag beräknas våra energisparlösningar ha minskat koldioxidutsläppen med
384 000 ton, vilket i sin tur motsvarar de årliga utsläppen hos 137 000 bilar.

Energieffektivisering 

Energisparande lösningar är en mycket bra investering, eftersom investeringen snabbt betalas av besparingen. Om man ser till den procentuella avkastningen är det i många fall den bästa investeringen ett företag kan göra.

Våra samarbetspartners

Vårt huvudkontor finns utanför Nyköping där vi importerar marknadsför och lagerhåller energisnåla belysningsprodukter. Vi jobbar i projektform nära slutkunden via konsulter, elgrossister och installationsföretag, vilka vi hjälper med projektering och säljstöd.