Affärsidén som gör alla till vinnare

Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper svenska hamnar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta miljömål genom uppgradering till modern, europatillverkad belysningsteknik. Den nya tekniken genererar stora besparingar genom halverad energiåtgång och nästintill obefintligt underhåll – En affärsidé som gör alla till vinnare, inte minst miljön.

Vårt erbjudande 

Vi har specialiserat oss på hamnar, sport- och industrikunder med stora utomhusytor som belyses från högmaster och större hallar med höga takhöjder. Vårt erbjudande till dig är kostnadsfria åtgärdsförslag skräddarsydda för din anläggning.

Våra europatillverkade belysningslösningar innebär:

  • Bättre ljuskvalitet
  • Lägre elräkningar
  • Höjd standard
  • Sänkta underhållskostnader
  • Ökad säkerhet
  • God avkastning – Låt energibesparingen finansiera åtgärden

Spara pengar och miljö 

Sedan 2002 har Energisystems belysningslösningar kraftigt minskat energiförbrukningen hos Svenska slutkunder. Omräknat i pengar innebär dessa energibesparingar mer än en halv miljard kronor. Med energibesparing kommer också miljövinster på grund av minskade utsläpp.

Energisystem arbetar tillsammans med våra europeiska leverantörer för omställning till cirkulär ekonomi.

Energieffektivisering 

Energisparande lösningar är en mycket bra investering, eftersom investeringen snabbt betalas av besparingen. Om man ser till den procentuella avkastningen är det i många fall den bästa investeringen ett företag kan göra.

Våra samarbetspartners

Vårt huvudkontor finns utanför Nyköping där vi importerar marknadsför och lagerhåller energisnåla belysningsprodukter. Vi jobbar i projektform nära slutkunden via konsulter, elgrossister och installationsföretag, vilka vi hjälper med projektering och säljstöd.