Slutrapport Kran 354

SSAB Oxelösund, Valsverk

8st LL-L, LED-Limpan 71W
Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett

Efter åtgärd:
Ny installerad effekt: 0,6kW

Ljusmätning

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 514 lux
Uppmätt ljusnivå: 580-1 000 lux