Slutrapport Verktygsskåpet

SSAB Oxelösund

58st LED-limpan S

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 5,3kW
Tidigare årsförbrukning (2 259h): 12 054kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 2,4kW
Ny årsförbrukning (2 259h): 5 503kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 2,9kW, 54 %
Minskad årsförbrukning (2 259h): 6 551kWh

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux
Uppmätt innan åtgärd: Medel 200-520 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 629 lux