Slutrapport Södra Motorrummet

SSAB Oxelösund, Valsverk

24st Intenz XL 113°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 14,4kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 126 144kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 5,9kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 51 719kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 8,5kW, 59 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 74 425kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 8 760h/år:
744 250 kWh

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 317 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 295-475 lux