Slutrapport Saxsträckan

SSAB Oxelösund, Valsverk

68st Intenz M 113°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 32,6kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 285 926kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 12,3kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 107 818kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 20,3kW, 62 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 178 108kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 8 760h/år:
1 781 080kWh