Slutrapport Pumpstation P20

SSAB Oxelösund

26st LL-M, 58W
Dessa har ersatt konventionella 2x58W lysrörsarmaturer ett mot ett

Innan åtgärd
Installerad effekt: 3,7kW

Efter åtgärd
Ny installerad effekt: 1,5kW

Besparing
Minskad installerad effekt: 2,2kW, 60 %