Slutrapport LNG-Station

SSAB Oxelösund

12st LED-limpan S 42W
4st LED-limpan XL 85W

Efter åtgärd
Installerad effekt: 0,8kW

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux, 500 lux vid apparatskåp
Projekterad ljusnivå: Medel 394 lux, 519 lux vid apparatskåp
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 540 lux, 818 lux vid
apparatskåp