Slutrapport Förråd låga plockgångar

SSAB Oxelösund

96st LED-limpan M 6 500K

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 13,8kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 121 098kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 4,6kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 40 646kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 8,5kW, 62 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 74 863kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 5 år, drifttid 8 760h/år:
374 315kWh

Ljusmätning
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 274 – 1 100 lux