Slutrapport B-Hallen Synaryta

SSAB Oxelösund, Stålverk

Installerade belysningslösningar:
24st Intenz XL 113° 246W

Tidigare installerad effekt: 21,1kW
Ny installerad effekt: 5,9kW
Installerad belysningseffekt W/m²: 4,1 (yta 1 485 m²)
Minskad installerad effekt: 15,2kW, 72 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 512 lux
Uppmätt ljusnivå: 471-705 lux