Containerterminalen i Tyne hamn belyses av Titan 420 i 30m-master.