Södra Mörrum belyser flisstackarna med Titan

Södra Mörrum har installerat Titan på utläggare ovan flisstackarna. Stackarna belyses för att operatörerna ska kunna hålla stackarnas nivåer under uppsikt.

Tidigare belysning var energikrävande och dyr att underhålla. Bytet till Titan medför halverad energiförbrukning och stora underhållsbesparingar.