London Gatwick Airport har installerat 1050 Titan-armaturer. Övergången från högtrycksnatrium har inneburit en 40 % energibesparing, minskat armaturantal, förbättrade ljusnivåer, ökad jämnhet, minskad bländning i enighet med ICAO Annex 14.