Cordoba belyser Bornholmsgatan i Ystad

Bornholmsgatan i Ystad, är mer än bara en del av stadens vägnät. Den fungerar som en vital förbindelse till Ystads hamn, en nyckelplats för både lokal och
internationell transport och handel.