Brf Stallet ökar tryggheten med LED-belysning

Nyköpings största Bostadsrättsförening Brf Stallet har bytt ut sin gamla stolpbelysning mot Cordoba från Energisystem. Detta har resulterat i kraftigt förbättrad
belysning, vilket i sin tur ökar tryggheten hos de boende. Utbytet genererar en energibesparing på hela 74 %. Nu står belysning ovan portar på tur.