Utfasningen av lysrör närmar sig – dags för byte till LED-limpan

De nya ekodesignkraven för belysning (EU 2019/2020) började gälla 1 september 2021. Detta medför en utfasning av lysrör, T8 och T5 från och med september 2023.

Energisystem har ersättaren – LED-limpan.

  • Halverar installerad effekt
  • Förbättrar ljuskvalitet
  • Fasar ut kvicksilvret ur anläggningen
  • Minskar underhållsbehovet radikalt

2x36W och 2x28W ersätts med LED-limpan S
2x58W och 2x49W ersätts med LED-limpan M

Ersättningsförslag ovan förbättrar ljuskvalitet och ökar ljusnivån, glädjande både för det mänskliga ögat och luxmätaren. Se ersättningstabell.

Exempel på installationer:

Verkstad, Södra Cell
SSAB Oxelösund
Ridhus, Okna Ranch

Att sminka upp gamla armaturer med s.k. LED-rör som efterliknar lysrören är att klamra sig fast vid gammal slit-och-slängmentalitet. LED-limpan utnyttjar diodernas fulla potential och är en verklig övergång till den nya tekniken.

LED-limpan är en europatillverkad kvalitetsarmatur med lång livslängd. Armaturen är energieffektiv och återvinningsbar, vilket ger en självklar plats i övergången till cirkulär ekonomi.

Beställ LED-limpan innan 2022-08-01 så gäller nuvarande prissättning.