Upphandlingskriterier LED-armaturer

Vi har tagit fram en armaturspecifikation för att underlätta inköp och upphandling av LED-armaturer.

Detta dokument omfattar LED-strålkastare för mastbelysning. I ett upphandlingsförfarande är det viktigt att redan vid upprättande av handlingar säkerställa att en hållbar kvalitetslösning vinner.

Ställs inte tydliga krav kommer framtida problem i form av långa diskussioner om likvärdighet och i värsta fall en undermålig belysningslösning.

Förutom att leverera enligt ljusberäkning ska en armatur avsedd för mastbelysning vara hållbar för fysiska och elektriska påfrestningar. Armaturen ska också leverera år efter år och ha generösa garantier. Kontrollmätningar av ljuset ska inte visa oförutsedda avvikelser över tid. Välj därför kvalitet för att undvika framtida säkerhetsrisker arbetsplatser inom hamn, industri och flyg. För att inte tala om fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar som blir obrukbara kvällstid då belysningskraven inte längre uppnås.