Titan slutar säljas 

Midstream Lighting har beslutat att sluta tillverka Titan för att i stället fokusera på Modus-serien. Som naturlig följd av detta kommer Energisystem att sluta saluföra armaturen.

För våra kunder innebär det följande:

  • Om ni har ett projekt där vi ritat in Titan så gör vi en omprojektering med andra armaturer.
  • Om ni har ett garantiärende löser vi det med motsvarande Titan från vårt garantilager eller med likvärdig produkt. Exempelvis kan Titan 560 ersättas med Modus 450.

Fördelar med Modus

  • Högre effektivitet
  • Lägre pris
  • Liksom Titan är Modus Europatillverkad och har 10 års funktionsgaranti.