Södra i Långasjö belyser Hyvel 1 med Intenz

Södra Wood i Långsjö belyser hyvel 1 med Intenz. En optimerad lösning där belysningskrav uppnås med minskat armaturantal.

Innan åtgärd
56st konventionella armaturer
Tidigare installerad effekt: 23,28kW
Tidigare årsförbrukning (5 300h): 123 384kWh
Installerad belysningseffekt W/m²: 12,8 (yta 1 814,40m²)

Efter åtgärd
12st Intenz S, 27st Intenz M
Ny installerad effekt: 6,70kW
Ny årsförbrukning (5 300h): 35 510kWh
Installerad belysningseffekt W/m²: 3,7 (yta 1 814,40m²)

Besparing
Minskad installerad effekt: 16,58kW, 71 %
Minskad årsförbrukning (5 300h): 87 874kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 5 300h/år: 878 740kWh