Monier i Jönåker belyser Stora planen med Titan mastbelysning från Energisystem. Resultatet är bättre
belysning av planen, förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet.