Modern hockeybelysning! LED-limpan belyser Vasahallen i Strängnäs

Strängnäs kommun har, i samarbete med Assemblin, installerat LED-limpan i Vasahallen. Det moderna belysningsystemet minskar kommunen
energiförbrukningen samtidigt som man uppnår Svenska Hockeyförbundets ljuskrav.

Uppgraderingen är i linje med de växande hållbarhetstrenderna inom sport- och fritidssektorn. Denna investering visar på en starkt engagemang för hållbarhet och är ett exempel på hur modern teknik kan användas för att uppnå både ekonomiska och miljömässiga fördelar