Lysrör fasas ut – Så sparar kommuner miljoner genom att byta rätt armaturer

Om tre månader, den 24 augusti, förbjuds lysrörstillverkning samt lysrörsimport inom EU. Anledningen till utfasning är att lysrören är ineffektiva och innehåller kvicksilver.

Utfasningen innebär att man i verksamheter kommer att byta ut fungerande armaturer med ålderdomlig teknik mot nya LED-armaturer som halverar energiförbrukningen.

Maximera energibesparingen
När man planerar övergången till LED börjar man med de lokaler som har flest drifttimmar. Om vi tar en skola som exempel är klassrummen tända 2 000h/år medan idrottshallen är tänd 4 000h/år eftersom denna nyttjas även kvällar och helger. Detta är siffror från Ljus och Rum, vår erfarenhet är att idrottshallarna ofta är tända längre än så.

Börjar man armaturbytet i idrottshallen åtnjuter man alltså dubbla besparingen jämfört med om man börjar i klassrummen. Eftersom bytestakten ofta dikteras av budget kommer övergången till LED att ta tid. Det är en oerhörd mängd armaturer som ska bytas och Energimyndigheten beräknar utfasningstiden till 5 år. Att inleda i rätt ände innebär att de första årens energibesparing blir en hävstång för kommande årens investeringar.

Minimera underhållskostnader och kvicksilveranvändning
Om vi håller oss kvar vid exemplet i skolan så kommer lysrören i klassrummen hålla dubbelt så många år som i idrottshallen. Det innebär att klassrumsarmaturernas funktion säkerställs genom användning av lysrör ur befintligt lager. Underhållskostnader för lysrörsbyte halveras om man jämför med idrottshallen.

Energisystem rekommenderar därför, med över 20 års erfarenhet av energieffektiv belysning i ryggen: Inled utfasningen genom att ersätta armaturerna i sport- och idrottshallar med LED-limpan!

• Maximal energibesparing – byt de armaturer som förbrukar mest energi först
• Korta återbetalningstider – låt energibesparingen finansiera bytet
• Minimera underhållskostnader – byt de armaturerna med längst drifttid först
• Minsta möjliga kvicksilveranvändning under utfasningsperioden – Hushåll med resurser och minska miljöpåverkan

Kontakt Sportbelysning

Michael Thelning

0155-19 03 12