LED nödljus- och hänvisningsarmaturer

Energisystem erbjuder nödljus- och hänvisningsarmaturer med inbyggt 3h batteri och självtest.

Nödljusarmatur med transparent prisma monteras i tak eller på vägg. Montagehöjd max 6m. Armaturen belyser såväl öppna ytor som utrymningsstråk enligt rådande krav. Kontakta oss för projektering.

I sortimentet finns också enkel- och dubbelsidiga hänvisningsarmaturer. Den enkelsidiga monteras på vägg och den dubbelsidiga hänvisningsamaturen monteras i tak. Armaturerna har 25m läsavstånd.

Armaturerna har självtest vid installation samt 1 gång/månad. Ett mer omfattande autotest görs årsvis. Detta innebär smidig rondering med enbart kontroll av
indikatorlampa en gång per månad. Batteriet är försett med snabbkontakt för lätt utbyte.

Smidiga universalpiktogram med pil upp/ner/höger/vänster som anpassas efter rådande förutsättningar ingår.

Dubbelsidig hänvisningsarmatur för montage i tak

Nödljusarmatur för montage på vägg eller i tak

Enkelsidig hänvisningsarmatur för montage på vägg