Jämförelse av belysningsleverantörer

Grundläggande jämförelse av leverantör

Som lekman är det helt meningslöst att ge sig på tekniska jämförelser. Har du tekniska frågor? Läs på eller fråga om hjälp. Det går dock att gallra ganska bra mellan potentiella leverantörer utan tekniskt kunnande.

 • Vem säljer armaturen? Hur länge har de varit verksamma och vad har de gjort tidigare? Begär alltid referenser. Om du är osäker efter att ha pratat med referenskunden: Besök anläggningen.
 • Vad säljer de? Är produkterna CE-märkta? Är de europatillverkade eller gjort i en diktatur under slavliknande förhållanden? Finns fullständig dokumentation?
 • Vad presenterar de? Är det ett seriöst förslag som projekterats med ljusberäkning? Förstår du förslaget?
 • Garanti: Det finns olika sätt att mäta armaturens livslängd men teoretiska figurer står sig slätt gentemot garantitid. Kolla hur leverantören hanterar eventuella garantiåtaganden. Läs även igenom garantivillkoren där det finstilta ibland kan bjuda på överraskningar.
 • Vad ingår i erbjudande förutom armaturer? Hjälper belysningsleverantören till med installationen? Håller de kontakt med montageledare och levererar projektspecifika montagehandlingar? Ingår inventering på plats, uppföljning med ljusmätning och slutrapport samt redovisning av energibesparing?


Jämförelse av totalkostnad

 • Här finns många fallgropar och det är lätt att jämföra äpplen och päron om man inte har kunskapen. Jämför alltid projekt mot projekt. Inte armatur mot armatur. En mer effektiv armatur av högre kvalitet klarar av mer varför det ofta inte går åt lika många. Styckpriset är ointressant.
 • Att jämföra en produkt utan kunnande kommer inte att leda dig rätt. Att armaturer ger lika mycket ljus eller har snarlik effekt är inte hållbara argument. Tiden man googlar utan att veta vad man söker efter adderas som kostnad till projektet utan att föra processen framåt.
 • Hos belysning utgör ägandet merparten av totalkostnaden (70 %), främst i form av fakturor från elbolaget. Att bara titta på inköpspriset är därför felaktigt. För lägsta totalkostnad måste effektivitet, livslängd och garantier vägas in. Väljer du inköpspris före kvalitet kommer det att stå dig dyrt i drift och underhåll. Hur mycket kostar armaturen i energi och underhåll under de närmaste 10 eller 20 åren?
 • Enligt rådande bestämmelser kommer varje armatur med en massa tekniska specifikationer som gör dem svåra att jämföra. En genomarbetad armatur är installationsvänlig men ofta inte billigast. Ta därför hjälp av sakkunniga. När anläggningen projekterats tittar man på totalkostnad inklusive installation. Denna jämförelse kan hjälpa dig att se vilket alternativ som har lägst totalt inköpspris. Montagevänlighet är ett gott tecken på kvalitet. Elinstallatörens offert tar hänsyn till tidsbesparande produktlösningar som är svåra att värdera om man inte är installatör.


Olika typer av jämförelser

 • Hos Konkurrensverket finns underlag för livscykelkalkyler. Att jämföra produkters totalkostnad under ett bestämt antal år är ett bra sätt att jämföra kostnader. Det finns dock kvalitetsaspekter (till exempel ljuskvalitet) som utlämnas från dessa jämförelser så man ska veta att produkterna är likvärdiga innan man jämför.
 • Ett tidigare vanligt förekommande sätt att jämföra produkter var via återbetalningstid. Det är ett simpelt sätt att räkna som härstammar från den kortsiktiga slit- och släng-mentaliteten.


Avancerade jämförelser, ljusberäkningar

 • Projektering av belysning görs med hjälp av ljusberäkningsprogram. Det finns väldigt många parametrar som påverkar resultatet och det är därför viktigt att de ljusberäkningar man jämför använt samma standard (ljuskrav, underhållsfaktor, ytors reflektans, exakta armatur-placeringar, beräkningsytans storlek osv). Leverantören ska ange vilken standard man använt.
 • Ljusberäkningens syfte: Att visa uppfyllnad av ljuskraven över tid.