Intenz ersätter gamla kvicksilverarmaturer hos Lulekraft
De nya armaturerna ger mer ljus, sparar energi och kan ljusregleras efter behov.