HallandsHamnar Halmstad AB lyser upp terminalyta med Modus, Titan och LED-limpan 

Modus, Titan och LED-limpan lyser upp terminalyta hos HallandsHamnar Halmstad AB

Modus, Titan och LED-limpan blev segrande belysningslösningar i upphandlingen avseende den nya terminalytan i Halmstad Hamn. Energisystem har projekterat och levererat armaturer till master, stolpar, fasader och skärmtak. Projektet omfattar också en biluppställningsyta på 44 000m², en yta större än sex fotbollsplaner som belyses med endast 6,6kW.

Projektblad
Video Terminalyta
Video Biluppställningsyta
Alla nyheter