Energisystem bidrar till SSABs energisparmål

SSABs mål att minska användningen av inköpt energi med 400 GWh till 2020 uppnåddes och överträffades. Vid utgången av 2020 hade SSAB uppnått 483 GWh eller 121 % av detta mål.

Flera genomförda nämns som bidragande till detta, bland annat belysningsåtgärder.

”Gamla belysningsarmaturer ersätts med LED-teknik i Oxelösund, Luleå, Borlänge, Mobile och Montpelier”

Energisystem har, sedan 2014 levererat stora volymer energibesparande LED-armaturer till SSABs produktionshallar, verkstäder, kranar, stolpar och belysningstorn. Energisystem är stolta över att bidra till denna positiva utveckling.

SSAB årsredovisning 2020
SSAB Projekt Hallbelysning
SSAB Projekt Mastbelysning
SSAB Projekt LED-limpan
Alla nyheter