Cordoba belyser Bornholmsgatan i Ystad

Bornholmsgatan i Ystad, är mer än bara en del av stadens vägnät. Den fungerar som en vital förbindelse till Ystads hamn, en nyckelplats för både lokal och
internationell transport och handel.

Gatan lyses nu upp av Cordoba. Ljusmässigt har det inneburit ett rejält lyft jämfört med det tidigare gula ljuset från högtrycksnatrium. Cordoba erbjuder ett
vitare ljus, en mer behaglig och jämn ljusfördelning och är dessutom mycket mer energieffektiv än konventionell belysning.