Åhus hamn satsar på hållbarhet väljer Intenz för belysning av lagertält

Åhus hamn utvärderade flera alternativ för belysning av ett nytt lagertält. Efter noggrann jämförelse föll valet på Intenz, som trots högre investeringskostnad, var den mest kostnadseffektiva lösningen sett över tid. Valet av Intenz visar på långsiktighet samt fokus på kvalitet och hållbarhet.

–Vi fick presenterat Intenz och tyckte den passade bra utifrån format. Sen har vi även utvärderat tre andra armaturer, men Energisystem hade överlägset lägsta beräknade energiförbrukning, bäst ljusutbyte, bäst garantitid, samt klarade att hålla nere antalet armaturer i sin beräkningsmodell utan att erbjuda sämre belysningsstyrka.

Martin Svensson, Teknisk Chef på Åhus hamn.