Slutrapport Dolemiten

2020-06-11T10:50:45+02:00

Slutrapport Dolemiten SSAB Merox Oxelösund 10st Led-Limpan LL-L 71W Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett Innan åtgärd Installerad effekt: 1,4kW Efter åtgärd Ny installerad effekt: 0,7kW Besparing Minskad installerad effekt: 0,7kW, 50 % Ljusmätning Uppmätt ljusnivå efter åtgärd :900-1 000 lux