Slutrapport Torgplats samt utsatta ytor

SSAB Oxelösund, Valsverk

8st intenz M 75°
30st Intenz HT 70°C 75°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 23,0kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 201 830kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 5,6kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 49 476kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 17,4kW, 75 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 152 354kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 8 760h/år:
1 523 539kWh

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 317 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 295-475 lux