Slutrapport Provhus

SSAB Oxelösund

Provhall: 19st Intenz M 113°, 2st Intenz M 75°
Maskinhall: 77st Intenz S 113°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 47,5kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 416 275kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 15,4kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 135 149kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 32,1kW, 68 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 281 126kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år: 2 811 259 kWh

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 1 000 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 1 035 lux (provhall), 1 006 lux (maskinhall)

Uppmätt ljusnivå innan åtgärd: 500–1 200 lux

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 600–1 815 lux (provhall), 1 062–1 325 (maskinhall)