Slutrapport Kvarto

SSAB Oxelösund, Valsverk

54st Intenz HT 60°C 189W 75°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 43,2 kW
Tidigare årsförbrukning (8 760h): 378 432 kWh

Efter åtgärd

Ny installerad effekt: 10,2kW
Ny årsförbrukning (8 760h): 135 149kWh

Besparing
Minskad installerad effekt: 32,1kW, 68 %
Minskad årsförbrukning (8 760h): 289 027 kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år: 2 89 0270 kWh

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 300 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 321 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 290 – 380 lux

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 600–1 815 lux (provhall), 1 062–1 325 (maskinhall)