Slutrapport Kran 872 och 876  

SSAB Oxelösund, Valsverk

16st LL-L, LED Limpan 71W
Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett

Innan åtgärd:
Tidigare installerad effekt: 2,4kW

Efter åtgärd:
Ny installerad effekt: 1,1kW

Besparing:
Minskad installerad effekt: 1,3kW, 54 %

Ljusmätning
Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux
Uppmätt ljusnivå: 605 lux