Slutrapport Dolemiten

SSAB Merox Oxelösund

10st Led-Limpan LL-L 71W
Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett

Innan åtgärd
Installerad effekt: 1,4kW

Efter åtgärd
Ny installerad effekt: 0,7kW

Besparing
Minskad installerad effekt: 0,7kW, 50 %

Ljusmätning
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd :900-1 000 lux