Slutrapport Coilshotellet 

SSAB Oxelösund, Stålhamnen

148st Intenz XL 113°

Innan åtgärd
Tidigare installerad effekt: 71kW
Tidigare årsförbrukning (6 205h): 440 803kWh

Efter åtgärd
Ny installerad effekt: 36,4kW
Ny årsförbrukning (6 205h): 225 912kWh
Installerad belysningseffekt W/m²: 4,9 (yta 7 392 m²)

Besparing
Minskad installerad effekt: 34,6kW, 49 %
Minskad årsförbrukning (6 205h): 214 892kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 6 205h/år:
2 148 920kWh