Trieste hamn har bytt ut mastbelysningen från 1000W natrium till Titan 420. 

Resultatet är ökad jämnhet, förbättrad kameraövervakning och en säkrare arbetsplats.

2020-04-16T18:26:51+00:00