Rome Fiumicino Airport är italiens största flygplats. För att möta de nya kraven från EASA har flygplatsen valt Titan mastbelysning.

Flygplatsen använder hela Titan-sortimentet: Från 160 till 720 till olika ytor med olika ljuskrav. DALI används för att ljusreglera armaturerna.