Projekt2020-02-20T10:27:58+00:00

Våra projekt

Projekten har genomförts hos kunder med fokus på miljö, pålitlig drift, ekonomi och säkerhet.

Gemensamt för projekten nedan är att kunderna insett sambandet mellan energibesparing och klimatpåverkan och jobbar med målsättningen att sänka sina kostnader samt minska miljöbelastningen.
Många är miljöcertifierade eller arbetar mot ett tidsbestämt miljömål. Kontakta oss om du vill ha mer information om projekten.

Utomhusbelysning

Mastbelysning

Liverpool John Lennon Airport bestämde sig för att uppgradera mastbelysningen LED till följd av ett energieffektiviseringsprogram. Midstream tilldelades projektet genom upphandling. 43 befintliga högmaster utrustades med Titan mastbelysning. Förutom 40 % energibesparing levererades ökade ljusnivåer för kunder och personal, högre jämnhet, ökad färgåtergivning samt minskad bländning av grannar. 

Bränsledepån på Gatwick flygplats var i behov av högre ljusnivåer för att säkerställa ett säkrare och bättre arbetsmiljö för personalen. Dessutom önskade man minska underhållskostnaderna som följde med den konventionella mastbelysningen. Med Titan 160 i masterna fördubblades ljusnivån samtidigt som energiförbrukningen minskade med 66,5 %

Load More Posts

Stolpbelysning och vägbelysning

Övrig utomhusbelysning

London City Airport genomför en uppgradering av passagerarupplevelsen. Detta inkluderar utbyggnad och renovering av terminalbyggnaden. En viktig del i denna process var att förnya den fasadmonterade belysningen av plattan. Flygplatsen efterfrågade en lösning med maximal belysning plattan och under flygvingarna med minimal bländning av piloten.

Titan 320 installerades på 8 m höjd på terminalbyggnaden. Tack vare unik linsteknik har belysningsnivåerna förbättrats samtidigt som bländningen minskat avsevärt.

Inomhusbelysning

Höghöjdsbelysning

Load More Posts

Belysning på lägre höjd

Kranbelysning

Övrig belysning inomhus