Titan belyser bandningsplan

Titan belyser en nyanlagd bandningsplan hos Södra Cell i Mönsterås. Montage: Assemblin, montageledare Mikael Karlsson.

Belysningslösning
6st Titan 720 i nytt 18m Delta-torn
Installerad effekt: 4,18kW
Årsförbrukning (4 380h): 18 352kWh

Ljustekniska resultat
Kravställd ljusnivå Bandningsyta: medel 70 lux
Projekterad ljusnivå Bandningsyta: medel 82 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd Bandningsyta: 120–149 lux