SSAB Oxelösund: Intenz-installationer

Projektsammanfattning över Intenz hos SSAB Oxelösund. Intenz-armaturen har installerats i produktionshallar, över synarytor, i förråd, garage och verkstäder.