Kustbevakningen i Nyköping belyser plattan med Titan

Kustbevakningen Nyköping, Skavsta och Skandrenting förvaltning AB har bytt belysningen av plattan mot Titan.

Projekteringen av den nya belysningen har utförts enligt riklinjer från Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO.