Holmen Timber miljösatsar med LED mastbelysning
Holmen Timber lyser upp en nyanlagd lastyta på Bravikens sågverk med LED-strålkastare från Energisystem. En
miljöinvestering som är billigare än konkurrerande alternativ, både på kort och lång sikt.

Alla nyheter