Broschyr Flygplatsbelysning från Midstream Lighting

Midstreams nya broschyr för flygplatsbelysning visar lösningar från ett av världens främsta leverantörer av mastbelysning för flygplatser.

Midstream har levererat mastbelysning till över 100 civila och militära flygplatser världen över och är ledande inom sitt segment.

Fördelen med med Midstreams belysingslösningar:

• Minimerad energiförbrukning
• Minskade underhållskostnad
• Minskad miljöpåverkan
• Fri projektering enligt nationella och internationella regelverk för belysning av flygplatser
• Minskad bländning