Modus, Titan och LED-limpan lyser upp terminalyta hos HallandsHamnar Halmstad AB

Modus och Titan blev segrande belysningslösningar i upphandlingen avseende den nya terminalytan. Energisystem har projekterat och levererat armaturer till master, stolpar, fasader och skärmtak.

2020-04-09T12:24:13+00:00