juni 2020

Slutrapport Coilshotellet

2020-06-11T10:47:27+02:00

Slutrapport Coilshotellet  SSAB Oxelösund, Stålhamnen 148st Intenz XL 113° Innan åtgärd Tidigare installerad effekt: 71kW Tidigare årsförbrukning (6 205h): 440 803kWh Efter åtgärd Ny installerad effekt: 36,4kW Ny årsförbrukning (6 205h): 225 912kWh Installerad belysningseffekt W/m²: 4,9 (yta 7 392 m²) Besparing Minskad installerad effekt: 34,6kW, 49 % Minskad årsförbrukning (6 205h): 214 892kWh [...]

Slutrapport Coilshotellet2020-06-11T10:47:27+02:00

juni 2019

Slutrapport Verktygsskåpet

2020-06-11T10:47:51+02:00

Slutrapport Verktygsskåpet SSAB Oxelösund 58st LED-limpan S Innan åtgärd Tidigare installerad effekt: 5,3kW Tidigare årsförbrukning (2 259h): 12 054kWh Efter åtgärd Ny installerad effekt: 2,4kW Ny årsförbrukning (2 259h): 5 503kWh Besparing Minskad installerad effekt: 2,9kW, 54 % Minskad årsförbrukning (2 259h): 6 551kWh Ljusmätning Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux Uppmätt innan åtgärd: Medel [...]

Slutrapport Verktygsskåpet2020-06-11T10:47:51+02:00

Slutrapport Förråd låga plockgångar

2020-06-11T10:48:13+02:00

Slutrapport Förråd låga plockgångar SSAB Oxelösund 96st LED-limpan M 6 500K Innan åtgärd Tidigare installerad effekt: 13,8kW Tidigare årsförbrukning (8 760h): 121 098kWh Efter åtgärd Ny installerad effekt: 4,6kW Ny årsförbrukning (8 760h): 40 646kWh Besparing Minskad installerad effekt: 8,5kW, 62 % Minskad årsförbrukning (8 760h): 74 863kWh Garanterad besparing Besparing under garantitiden 5 [...]

Slutrapport Förråd låga plockgångar2020-06-11T10:48:13+02:00

Slutrapport Torgplats samt utsatta ytor

2020-06-11T11:15:20+02:00

Slutrapport Torgplats samt utsatta ytor SSAB Oxelösund, Valsverk 8st intenz M 75° 30st Intenz HT 70°C 75° Innan åtgärd Tidigare installerad effekt: 23,0kW Tidigare årsförbrukning (8 760h): 201 830kWh Efter åtgärd Ny installerad effekt: 5,6kW Ny årsförbrukning (8 760h): 49 476kWh Besparing Minskad installerad effekt: 17,4kW, 75 % Minskad årsförbrukning (8 760h): 152 354kWh [...]

Slutrapport Torgplats samt utsatta ytor2020-06-11T11:15:20+02:00

Slutrapport Provhus

2020-06-11T10:49:48+02:00

Slutrapport Provhus SSAB Oxelösund Provhall: 19st Intenz M 113°, 2st Intenz M 75° Maskinhall: 77st Intenz S 113° Innan åtgärd Tidigare installerad effekt: 47,5kW Tidigare årsförbrukning (8 760h): 416 275kWh Efter åtgärd Ny installerad effekt: 15,4kW Ny årsförbrukning (8 760h): 135 149kWh Besparing Minskad installerad effekt: 32,1kW, 68 % Minskad årsförbrukning (8 760h): 281 [...]

Slutrapport Provhus2020-06-11T10:49:48+02:00

Slutrapport B-Hallen Synaryta

2020-06-11T10:50:13+02:00

Slutrapport B-Hallen Synaryta SSAB Oxelösund, Stålverk Installerade belysningslösningar: 24st Intenz XL 113° 246W Tidigare installerad effekt: 21,1kW Ny installerad effekt: 5,9kW Installerad belysningseffekt W/m²: 4,1 (yta 1 485 m²) Minskad installerad effekt: 15,2kW, 72 % Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux Projekterad ljusnivå: Medel 512 lux Uppmätt ljusnivå: 471-705 lux

Slutrapport B-Hallen Synaryta2020-06-11T10:50:13+02:00

juni 2018

Slutrapport Dolemiten

2020-06-11T10:50:45+02:00

Slutrapport Dolemiten SSAB Merox Oxelösund 10st Led-Limpan LL-L 71W Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett Innan åtgärd Installerad effekt: 1,4kW Efter åtgärd Ny installerad effekt: 0,7kW Besparing Minskad installerad effekt: 0,7kW, 50 % Ljusmätning Uppmätt ljusnivå efter åtgärd :900-1 000 lux

Slutrapport Dolemiten2020-06-11T10:50:45+02:00

Slutrapport Kran 872 och 876

2020-06-10T11:41:12+02:00

Slutrapport Kran 872 och 876   SSAB Oxelösund, Valsverk 16st LL-L, LED Limpan 71W Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett Innan åtgärd: Tidigare installerad effekt: 2,4kW Efter åtgärd: Ny installerad effekt: 1,1kW Besparing: Minskad installerad effekt: 1,3kW, 54 % Ljusmätning Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux Uppmätt ljusnivå: 605 lux

Slutrapport Kran 872 och 8762020-06-10T11:41:12+02:00
Till toppen